Saturday, October 11, 2008

Contoh Rancangan Pengajaran Harian


Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tahun : 2 Arif
Tarikh : 29 April 2008
Masa : 60 minit ( 9.15am-10.15am)
Bilangan Murid : 40 orang
Tajuk : Kebersihan Dan Kesihatan Diri
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat :
I. Membaca petikan pantun bertajuk ‘ Membersihkan Diri’ dengan sebutan, intonasi, rima, dan irama yang sesuai.
II. Bersoal jawab untuk menyatakan isi yang berkaitan dengan tajuk petikan ‘Makanan Yang Berkhasiat’.
III. Membina soalan menggunakan pelbagai kata tanya berdasarkan gambar yang diberi
Fokus Utama :
5.1 Menyanyi dan melakonkan puisi dengan betul mengikut sebutan, intonasi, rima, dan irama yang sesuai serta memahami perkara yang dibaca
Aras : 3 (i) membaca petikan dengan nada yang betul dan menarik.
Fokus Sampingan :
1.5 Menyampaikan semula isi yang terdapat dalam petikan yang dibaca
Aras : 2 (i) menerangkan semuala maklumat yang terdapat dalam petikan
Kemahiran Bahasa : mendengar dan bertutur, membaca da dan menulis
Sistem Bahasa : Tatabahasa : membina soalan menggunakan kata tanya yang sesuai .

Pengisian Kurikulum :
a) Ilmu PJPK dan Sains
b) Nilai Murni : menjaga kebersihan dan kesihatan diri
c) Kemahiran Bernilai Tambah :
KBKK (menghubungkait)
Kecerdasan Pelbagai : verbal-linguistik dan kinestatik
Strategi : kontekstual, direktif, metakognitif
Pengetahun Sedia Ada : Pernah dan tahu :
-membina ayat
-pengalaman harian membersih dan menjaga kesihatan diri
Bahan Bantu Belajar : Petikan Puisi Membersihkan Diri
Lembaran Pengurusan Grafik
Lembaran Kerja
Instrumen Penilaian Kemahiran Membaca
MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN
Set Induksi
(5 minit) Soalan :
1. Apakah yang kamu gunakan untuk membersihkan gigi?
2. Bagaimana kamu membersihkan badan?
3. Kenapa kamu membersihkan diri? • Guru menunjukkan gambar mengenai kebersihan diri
• Guru bersoal jawab mengenai gambar kebersihan diri
• Guru mengaitkan tajuk pelajaran BBM :
Gambar cara membersihkan diri

Nilai : menjaga kebersihan diri
Langkah 1.
(20 minit)
Rujuk Lampiran A Petikan Puisi Membersihkan Diri • Guru memperdengarkan petikan puisi Membersihkan Diri
• Kelas dibahagikan kepada empat kumpulan, dan murid diminta membaca petikan puisi secara senyap
• Setiap kumpulan diberikan satu rangkap puisi dan dibaca mengikut urutan
Kumpulan 1 : Rangkap pertama
Kumpulan 2 : Rangkap kedua
Kumpulan 3 : Rangkap ketiga
Kumpulan 4 : Rangkap
Keempat
• Guru dan murid bersoal jawab tentang isi petikan puisi yang telah dibaca


BBM :
Petikan Puisi

Borang Instrumen Penilaian

Strategi :
Direktif Kontekstual
Langkah 2
(20 minit)
Rujuk lapiran B dan lampiran C Petikan Arifa Cerdas
Petikan Makanan Berkhasiat

Kumpulan 1 : Petikan Arifa Cerdas
Kumpulan 2 : Petikan Makanan Berkhasiat • Kelas dibahagikan kepada 2 kumpulan
• Setiap kumpulan diberikan satu lembaran kerja yang berbeza
• Setiap kumpulan diminta menyelesaikan tugas-tugas mengikut lembaran kerja masing-masing
• Setiap kumpulan diminta membentangkan setiap tugasan yang diberi KB: Penyelesaian masalah

KP: Verbal linguistik

BBB: Petikan arifa Cerdas dan makanan Yang Berkhasiat

Strategi :
Kontekstual Metakognitif

Nilai : menjaga kebersihan dan kesihatan diri
Langkah 3 (10 minit)

Rujuk lampiran D Tatabahasa
• Kata tanya • Guru membekalkan gambar berkaitan dengan kebersihan diri
• Secara berpasangan murid diminta membina soalan berdasarkan setiap gambar menggunakan kata tanya yang sesuai Strategi : Direktif

Nilai :
Kerjasama
Penutup
(5 minit) Penutup kognitif:
Apakah yang telah kamu pelajari sebentar tadi?
Apakah pengajaran yang boleh diambil daripada pelajaran hari ini?

• Murid diminta menyatakan perkara-perkara yang telah dipelajari
• Guru membuat penutup sosial
• Murid membaca semula petikan puisi Membersihkan Diri Nilai Murni: menjaga kebersihan diri
Bahan Bantu Mengajar

1. Pantun

Pucuk paku daun selasih,
Dibeli dari kedai Pak Hadi,
Kalau mahu diri bersih,
Bangun tidur terus mandi.

Pergi ke hulu dengan Pak Utih,
Mencari kayu dengan kelapa,
Kalau mahu gigi yang putih,
Gosok selalu janganlah lupa.

Dari hulu pergi ke Bangi,
Hendak membeli pisang embun,
Kalau mahu berbadan wangi,
Ketika mandi gunakan sabun.

Naik perahu ke Tanjung Pura,
Makan laksa di tanjung Dahan,
Kalau mahu hidup sejahtera,
Setiap masa jaga kebersihan.


2. Petikan Teks

Membersihkan Diri
Nyanyi dan lakonkan
Pucuk paku daun selasih,
Dibeli dari kedai Pak Hadi,
Kalau mahu diri bersih,
Bangun tidur terus mandi.

Pergi ke hulu dengan Pak Utih,
Mencari kayu dengan kelapa,
Kalau mahu gigi yang putih,
Gosok selalu janganlah lupa.

Dari hulu pergi ke Bangi,
Hendak membeli pisang embun,
Kalau mahu berbadan wangi,
Ketika mandi gunakan sabun.

Naik perahu ke Tanjung Pura,
Makan laksa di tanjung Dahan,
Kalau mahu hidup sejahtera,
Setiap masa jaga kebersihan.Lampiran

a) Arif Yang Rajin

Lihat dan soal
Soal kawan kamu tentang gambar di bawah. Gunakan kata tanya apa, bila, siapa, mengapa, dan di mana.
b)Makanan yang Berkhasiat
Baca dan bincangkan
Kita mesti makan makanan yang berzat dan berkhasiat. Ikan, daging, sayur, susu, telur, dan buah-buahan ialah makanan yang berzat dan berkhasiat. Makanan ini penting untuk mengelakkan penyakit dan membantu pembesaran tubuh. Makanan ini bukan hanya untuk mengalas perut, tetapi juga untuk menyihatkan dan menguatkan tubuh.

2 comments:

...eyma... said...

salam,mohon copy pantun boleh?

bagusla bahan2 awk ttg kebersihan n kesihatan tu,simple but padat...

Effa Arabi said...

salam mohon copy pantun boleh??